Partiële prothese

Een partiële prothese vervangt 1 of meerdere elementen.