Volledige prothese in articulator

Deze prothese is opgesteld in was. De articulator bootst de beweging van de kaak na en daarmee wordt het op elkaar passen van de boven- en onderprothese geoptimaliseerd.